Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Δήμος Βέροιας:Ανακοίνωση για τα στερεά και αδρανή απόβλητα


Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακυκλωσίμων Υλικών της Διεύθυνση Περιβάλλοντος –
Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, επαναλαμβάνει προς τους συμπολίτες μας την αυστηρή απαγόρευση για ανεξέλεγκτη απόρριψη στερών ή αδρανών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη.
Η Υπηρεσία, όπως οφείλει από την αυστηρή κείμενη νομοθεσία, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή και έλεγχο των παραπάνω φαινομένων.

 Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος
α/α
Ιορδάνης Κηριμκηρίδης
Γεωλόγος - Γεωφυσικός με Β΄ βαθμό


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου