Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΚ ΤΗΣ EASY EDUCATION

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)
Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ  διοργανώνει:
Σεμινάρια διάρκειας 150 ωρών, επιμόρφωσης στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής, με σκοπό την σωστή εκπαίδευση των ειδικών περιπτώσεων και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Μαθησιακών Δυσκολιών, την αιτιολογία, τα συμπτώματα, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους αξιολόγησης των συγκεκριμένων δυσκολιών.
Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου αλλά και σε κατ΄επιλογιν πιστοποίηση του εκπαιδευτή στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών.

Το σεμινάριο απευθύνεται:
1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
3. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
4. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ)

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή,  Ειδική Ενταξιακή Αγωγή και Εκπαίδευση,  Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά,  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα,  Νοητική καθυστέρηση,  Αυτισμός,  Κώφωση/Βαρηκοΐα,  Προβλήματα όρασης,  Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα,  Εκπαίδευση ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες,  Κινητικές αναπηρίες,  Προβλήματα συμπεριφοράς και ενδοσχολικής βίας,  Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες,  Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες, Μύθοι και στερεότυπα στην αναπηρία
Λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική αγωγή»
Εγγραφές καθημερινά
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 21:00 μ.μ

ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ  ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ  διοργανώνει:
Σεμινάριο, 150 ωρών, προετοιμασίας για τις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο αυτό οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και σε κατ΄επιλογιν πιστοποίηση με στόχο την αξιολόγηση των βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων τις οποίες οφείλει να κατέχει ένας Εκπαιδευτής Ενηλίκων.
Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης). Επίσης, το σεμινάριο αυτό μοριοδοτείται στις προκηρύξεις που αφορούν την εκπαίδευση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και θεωρείται σημαντικό προσόν για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες.
Σε ποιους απευθύνεται:
Απευθύνεται  σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ)
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
Ομάδα Εκπαιδευομένων - Ομάδες στόχοι,  Δυναμική της ομάδας,  Θεωρητικό Πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  Ιστορική Εξέλιξη - Εκπαιδευτική Πολιτική,  Μεθοδολογία Σχεδιασμού - Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο,  Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία,  Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα,  Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος,  Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη

Εγγραφές καθημερινά
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 21:00 μ.μΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου