Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Οδηγίες για τα απόβλητα από τον Δήμο Βέροιας


Στο πλαίσιο του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου μας, σας εφιστούμε
την προσοχή ως προς τη διάθεση των στερών αποβλήτων στους κάδους.
Στους μπλε κάδους απορρίπτονται αποκλειστικά μόνο ανακυκλώσιμες συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, λευκοσίδηρο, πετ και όχι κοινά απορρίμματα τα οποία απορρίπτονται στους πράσινους κάδους.
Στους μπλε κώδωνες που σχετικά πρόσφατα τοποθετήθηκαν στην πόλη μας απορρίπτονται μόνο γυάλινες συσκευασίες.
Οι χαλασμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συλλέγονται από την υπηρεσία του δήμου κατόπιν συνεννόησης και προωθούνται στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ή διαφορετικά τα μεταφέρεται οι ίδιοι στο container που βρίσκεται στο κοινοτικό κατάστημα της Δημοτική Κοινότητας Απ. Παύλου.
Οι λαμπτήρες φωτισμού μετά το τέλος ζωής τους αποτίθενται στα ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στην είσοδο του δημαρχιακού κτιρίου Μητροπόλεως 55 ή στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
Οι μπαταρίες διατίθενται στους ειδικούς στύλους της ΑΦΗΣ που βρίσκονται εντός των δημαρχικών κτιρίων ή σε καταστήματα της πόλης μας που διαθέτουν τους ειδικούς κάδους.
Οι μπαταρίες οχημάτων, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, θα διατίθενται σε συνεργεία συμβεβλημένα με το αντίστοιχο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Τα απόβλητα προερχόμενα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, θα παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένους συλλέκτες από τους οποίους θα ζητάτε την προσκόμιση βεβαίωσης παράδοσης – παραλαβής από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Οι κενές πλαστικές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων συγκεντρώνονται εφόσον έχει εφαρμοστεί το τριπλό ξέπλυμα στους ειδικούς σάκους που έχετε προμηθευτεί από τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων και παραδίδονται κατά την ημέρα συλλογής σε καθορισμένα σημεία στην ομάδα παράδοσης – παραλαβής.
Κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 2331350634, 2331350595) θα διατίθενται προς αποκομιδή:
Τα ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα κλπ).
Τα πράσινα απόβλητα (προϊόντα κήπων, χόρτα, κλαδέματα).
Τα μεταχειρισμένα τηγανέλεια αφού συλλεχθούν σε πλαστικό μπουκάλι
Τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής εφόσον δεν επιθυμείται να συλλεχθούν από την υπηρεσίας μας, ώστε να σας δοθούν ανάλογες κατευθύνσεις

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…..»

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου