Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Τρίτη

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί στις 22-12-2015
ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
2.Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.


                                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου