Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της εργασίας «Καθαρισμός περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας» στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ολοκλήρωσε την πρώτη φάση (για το έτος 2015) της εργασίας «Καθαρισμός
περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας»  που χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας .
Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν  δασοκομικές εργασίες σε έκταση 65 στρεμμάτων στο άλσος Παπάγου και 10 στρεμμάτων στο άλσος Βικέλα .
Οι εργασίες περιέλαβαν αραιώσεις και κλαδεύσεις από το έδαφος μέχρι την κόμη των δένδρων, σε ύψος έως 4 μέτρων, δημιουργώντας  ζώνη πυρασφάλειας μεταξύ κόμης και εδάφους.
Επίσης έγιναν εργασίες  καλλιέργειας του θαμνώδους υπορόφου των πλατύφυλλων ειδών με διατήρηση  των καλυτέρων ατόμων με στόχο αυτά να αποτελέσουν μέρος της μελλοντικής μικτής (κωνοφόρων και πλατύφυλλων) σύνθεσης του άλσους. Με τις παραπάνω εργασίες ευνοήθηκε και η φυσική αναγέννηση του πεύκου και του κυπαρισσιού που καταπιεζόταν από τον θαμνώδη υπόροφο και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί κανονικά.
Για το έτος 2016 προγραμματίζουμε την δεύτερη φάση των εργασιών με ολοκλήρωση των δασοκομικών χειρισμών στα δυο άλση Παπάγου και Βικέλα .
Τέλος παρακαλούνται οι δημότες μας να μην αφήνουν απορρίμματα και να μην εισέρχονται με μηχανές και αυτοκίνητα εντός των αλσών για να προστατευτεί η φυσική αναγέννηση .
Διακρίνεται ο πυκνός υπόροφος πλατύφυλλων ειδών που υπήρχε κάτω από την συστάδα των κωνοφόρων και τα ξερά κλαδιά στο κορμό των πεύκων .

20150923_112019

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την αραίωση του υπόροφου ευνοήθηκε η φυσική αναγέννηση του πεύκου και των κυπαρισσιών και απομακρύνθηκαν τα ξερά κλαδιά από το κορμό τους.


20150817_121012


Διακρίνεται ο πυκνός υπόροφος πλατύφυλλων ειδών που υπήρχε κάτω από την συστάδα των κωνοφόρων .

20150923_111940


Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την αραίωση του υπόροφου δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για την  φυσική αναγέννηση

του πεύκου και των κυπαρισσιών.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αποφεύγεται η αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία υπενθυμίζει ότι: Επειδή συνεχίζεται η πλύση των κάδων απορριμμάτων ( πράσινων ) στις Δημοτικές Κοινότητες Βέροιας, Αποστόλου Παύλου και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέροιας, καλούνται οι πολίτες να μην πετάνε κατευθείαν τα απορρίμματα στους κάδους, αλλά σε σακούλες καλά κλεισμένες, προκειμένου να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες οσμές και ρύπανση των κάδων. Όταν κάποιος κάδος αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δε χωρούν πλέον σε αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται στον πλησιέστερο κάδο που δεν είναι γεμάτος ή να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους). Επίσης, το τελευταίο διάστημα εντοπίστηκαν προβλήματα στην εναπόθεση των χαρτόκουτων στους κάδους ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, ισχύουν τα εξής : «Στην περίπτωση που ο κάδος ανακύκλωσης δεν μπορεί να χωρέσει άλλα ανακυκλώσιμα υλικά και συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του, αυτά αποθηκεύονται από τους υπευθύνους, σε κατάλληλους ιδιωτικούς χώρους και λίγο πριν τη διέλευση του οχήματος ανακύκλωσης εκτίθενται για αποκομιδή έξω και δίπλα από τον υπερπλήρη κάδο ανακύκλωσης. Οι πωλητές των επιχειρήσεων, καταστημάτων και του υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών θα πρέπει να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα χαρτοκιβώτια συσκευασίας τα οποία θα συγκεντρώνονται, κατά την ημέρα αποκομιδής και λίγο πριν περάσει το απορριμματοφόρο, όλα μαζί είτε στους κάδους ανακύκλωσης είτε υπό μορφή δεμάτων (καλά συσκευασμένα και δεμένα) σε εμφανές σημείο ή σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις της υπηρεσίας» ,Τέλος, παρατηρείται εναπόθεση «μπαζών», επίπλων, κλαδιών και γενικά ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το τμήμα Καθαριότητας του Δήμου, καλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2331350634-595 εργάσιμες ημέρες και ώρες, για τον συντονισμό της απομάκρυνσης αυτών των υλικών . Ειδικότερα τα ογκώδη απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι συσκευασίες (φελιζόλ) των ιχθυοπωλείων, οφείλουν να οδηγούνται απευθείας στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (περιοχή των «Ασωμάτων») από τις 7.00-13.00 κάθε μέρα, εκτός Κυριακής (τηλέφωνο 2331091576 ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου