Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας στις 19.00 το απόγευμα με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα
1
Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016
Εισηγητής:Δήμαρχος
Θέμα
2
19η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
3
20η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
4
Έγκριση ή μη, Κανονισμού παραχώρησης χώρων Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για πολιτιστικές, τουριστικές και κοινωφελείς δράσεις.
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα
5
Κατ΄ αρχήν απόφαση για εκποίηση οικοπέδου στο Αγγελοχώρι
Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα
6
Τελική απόφαση, για την εκποίηση ή μη, τμήματος δημοτικού ακινήτου του Αγροκτήματος Χαριέσσας με δημοπρασία
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
7
Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης του κυλικείου του κολυμβητηρίου
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
8
Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για προσκυρούμενες δημοτικές εκτάσεις και για αποζημιούμενες εκτάσεις
Εισηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος
Θέμα
9
Καθιέρωση ή μη, διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού &Τουρισμού
Θέμα
10
Παραχώρηση ή μη, του χώρου Στέκι Νεολαίας στη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού &Τουρισμού
Θέμα
11
Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Ο Αριστοτέλης» (Ημερίδα προς τιμήν του Φώτη Πέτσα)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού.
Θέμα
12
Άδεια χορήγησης ή μη, θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μαλάμου 37, στη Νάουσα.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα
13
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Καμπίτη και Παρ. Καμπίτη στην πόλη της Νάουσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα
14
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Χρ. Λαναρά και Στ. Σαράφη στην πόλη της Νάουσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα
15
Έγκριση ή μη, διενέργειας της προμήθειας θέρμανσης- κίνησης και λιπαντικών, προϋπολογισμού 549.209,87€ (πλέον ΦΠΑ 23% 126.318,29€. Σύνολο 675.528,16€), με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
16
Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για το έργο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Νάουσας»
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
17
Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
18
Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
19
Ανάκληση ή μη, βεβαιωτικού καταλόγου
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
20
Διαγραφή ή μη, ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών (ΤΑΠ-Νεκροταφείων) του Δήμου Νάουσας, Δ.Ε. Ειρηνούπολης
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
21
Διαγραφή ή μη οφειλών από εκποίηση οικοπέδων σε αστέγους δημότες του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
22
Έγκριση ή μη, χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης
Θέμα
23
Τρόπος εκμετάλλευσης της συστάδας 31α του δημοτικού δάσους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
24
Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
25
Έγκριση ή μη Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης- απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 που ενσωματώνεται στο έργο «Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» με Α.Μ. 03/2015, μετά από άγονο διαγωνισμό
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
26
Έγκριση ή μη του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
27
Έγκριση ή μη, της πρώτης (1ης) παράτασης 30 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
28
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στην περιοχή “Γαλλικά” Μαρίνας Δ.Ε. Ανθεμίων» Α.Μ.40/2012
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
29
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 4/2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
30
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 4/2012
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
31
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 2/2012
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
32
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 5/2011
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
33
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Αρ. μελέτης 19/2011
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
34
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων» Αρ. μελέτης 3/2013
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
35
Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» Α.Μ. 2/2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
36
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» Α.Μ. 22/2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
37
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικού δρόμου από Δ.Δ. Αγγελοχωρίου έως Δ.Δ. Ζερβοχωρίου» Α.Μ. 169/2005 (ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
38
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού και τσιμενταυλάκων στο Δ.Δ. Ζερβοχωρίου» Α.Μ.20/2009 (ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
39
Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας» (Αρ. μελέτης 16/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
40
Έγκριση ή μη, μετακίνησης εκτός έδρας, του Δημάρχου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου