Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

420 κιλά πλαστικών κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συγκεντρώθηκαν από τον Δήμο Βέροιας


Την Πέμπτη 10/9/2015 πραγματοποιήθηκε η 1η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Οι κενές πλαστικές συσκευασίες παραδόθηκαν από τους χρήστες τους στα ορισμένα σημεία του προγράμματος  παρουσία εκπροσώπων του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης Αξιοποίησης Α.Ε., του Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας.
Συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν προς ανακύκλωση 420 κιλά πλαστικών κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Η ανάγκη της ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έχει γίνει συνείδηση στους πολίτες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και ήδη δρομολογούνται οι κινήσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κόσμου μέσω νέων ενημερώσεων και διαδικασιών προβολής του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή στην επόμενη συλλογή η οποία προγραμματίζεται για το 2016.
Στους συμμετέχοντες του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παράδοσης – παραλαβής, την οποία θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Η ελληνική νομοθεσία η οποία αποτελεί προσαρμογή της ευρωπαϊκής στο ελληνικό δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων η συμμετοχή του συνόλου του αγροτικού κόσμου είναι υποχρεωτική καθώς η ορθή διαχείριση θα συνδεθεί με τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις πιστοποιήσεις των παραγόμενων προϊόντων.
Η συμμετοχή του συνόλου του αγροτικού κόσμου είναι καθήκον μας για τη διασφάλιση της υγείας του κοινωνικού συνόλου και την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.

Όλοι μαζί θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε καλύτερο το σήμερα για μας και τα παιδιά μας.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου